Fitxa biogràfica

Jordi Pericàs Torguet

Nom i cognoms: Jordi Pericàs Torguet

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Coordinador de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
 • Funcionari de la Diputació de Barcelona, Tècnic Superior en Informàtica i estadística (1984)
 • Cap del Servei d’informàtica i telecomunicació de la Diputació de Barcelona (1987–1996)
 • Director dels serveis de Recursos Interns i Sistemes de la Diputació de Barcelona (1997-2002)
 • Director General de Consorci LOCALRET (2002- febrer 2006)
 • Secretari General del Consell Audiovisual de Catalunya (març 2006-març 2009)
 • Secretari de Política Financera, Competència i Consum de la Generalitat de Catalunya (Abril 2009- Gener 2011)
 • Director dels serveis de Tecnologies i Sistemas Corporatius de la Diputació de Barcelona (Gener 2011- 2019)
 • President de l’Institut d’Estudis Financers (IEF) (Abril 2009-Gener 2011)
 • Vicepresident de l’Agència Catalana de Consum (Abril 2009-Gener 2011)
 • Vicepresident de l’Agència Catalana de Certificació (Setembre 2002-Febrer 2006)
 • Vicepresident de la comissió executiva de l’Administració Oberta (Setembre 2002–Febrer 2006)
 • Membre del Consell d’Administració i de la Comissió Executiva de l’Institut Català de Finances (Abril 2009-Gener 2011)
 • Membre del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de Catalunya (Abril 2009-Gener 2011)
 • Membre del Consell Assessor per a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) (1991–2006)
 • Professor, primer a l’Institut Català de Tecnologia i després a la Fundació Politècnica de Catalunya de cursos de Postgrau de Direcció de Sistemes, concretament en els apartats de Tècniques de Direcció i la Funció Directiva. (1993-2013)
 • Professor en el mòdul sobre e-government en el Màster en Màrketing Polític organitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, i el Centre Interamericano de Gerencia Política a Miami, FL, USA (20010-2015)
 • Membre del Consell Assessor per a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) (1991 – 2006).
 • Soci de la Societat Catalana de Matemàtiques
 • Soci de l’American Mathematical Society

Formació i activitat professional

 • Llicenciat en ciències matemàtiques, Universitat de Barcelona (1980)
 • Diplomat en programació de computadores, Universitat de Barcelona (1978).
 • Diplomat en funció gerencial per a les administracions públiques, ESADE (Universitat Ramon Llull) (1992)

Contacte

correu electrònic:
a.rh.hisenda.si@diba.cat
telèfon:
934 022 040