Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Joan Closa Pujabet

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
  • Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, des del 2019
  • Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local des de l’any 2008 fins l’any 2019.
  • Cap de la Unitat d’Obres de l’SPAL des de l’any 2001.
  • Arquitecte de la Diputació de Barcelona des de l’any 1997 i com a funcionari de carrera des de l’any 1999. Vinculat al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL).

Formació i activitat professional

  • Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1996.
  • Postgrau en competències Directives per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2006.
  • Arquitecte professional liberal 1996-1997
  • Ha impartit conferències, classes de Màster i escrit diversos articles principalment en referència al Patrimoni Arquitectònic, la restauració de monuments, i l’arquitectura pública en general.

Contacte

correu electrònic:
gs.eiupa@diba.cat
telèfon:
934 420 658