Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Javier Martínez de Morentin López

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Director de Serveis de Planificació Econòmica. Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Formació i activitat professional

 • Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials (secció general). Universitat de Barcelona. 1997-1982
 • Curs d’Auditoria (dels sectors privat i públic) organitzat per la Diputació de Barcelona. Setembre 1985 – febrer 1986.
 • Curs d’Auditoria Financera 1987-1988. Organitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya. Curs que permet l’accés al Registre d’Economistes Auditors (REA).
 • Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC)
 • Curs d’Estudis Tributaris 1988-1989. Organitzat pel Centro de Estudios Tributarios y Financieros.
 • Diploma en Funció Gerencial d’Administració Local. Edició 1990. Organitzat per l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE).
 • Ingrés a la Diputació de Barcelona l’1 d’octubre de 1984, com a tècnic superior d’economia, adscrit al Servei de Programació.
 • Febrer de 1989 a octubre de 1991, nomenament com a Cap de la secció de Programació i Pressupostos del Servei de Programació.
 • Octubre de 1991 a febrer de 2004, nomenament com a Cap del Servei de Programació.
 • Febrer de 2004 a maig de 2008, nomenament com a Director de Serveis de Planificació i Recursos Interns, amb responsabilitats en els àmbits de programació, patrimoni, contractació, logística, edificació i sistemes i tecnologies de la informació.
 • Juliol de 2008 fins a l’actualitat, nomenament com a Director de Serveis de Planificació Econòmica, amb responsabilitats en els àmbits de programació i patrimoni.

Contacte

correu electrònic:
ds.planif.econ@diba.cat
telèfon:
934 022 091