Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Cecília Navés Castelló

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Tècnica superior de recursos humans. Diputació de Barcelona. Període febrer 91- juny 94.
 • Directora de programa d’anàlisi i classificació de llocs de treball. Servei de Planificació de Recursos Humans. Període juliol 1994 a maig 1998.
 • Cap de la Unitat d’anàlisi de plantilla. Servei de Planificació de Recursos Humans. Període maig 1998 a octubre 1999.
 • Cap de la Secció d’anàlisi de plantilla i interinitats. Servei de Planificació de Recursos Humans. Període novembre 1999 a juny 2004.
 • Cap del Servei residencial d’estades temporals i Respir. Àrea de Benestar Social. Període juny 2004 a octubre 2008.
 • Gerent de serveis residencials d’estades temporals i Respir. Àrea de Benestar Social. En comissió de serveis des de l’1 de novembre de 2008 fins a l’actualitat.

Formació i activitat professional

 • Llicenciada en Psicologia Universitat de Barcelona. Juny 1989
 • Mestratge en relacions laborals. Universitat Politècnica de Barcelona. Setembre 1993. Juny 1995
 • En l’àmbit de la gestió i desenvolupament dels recursos humans i l’anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball.
 • En l’àmbit de la direcció de centres assistencials i de la gestió de millora contínua.
 • Certificat C de coneixements de llengua catalana oral i escrita. Junta Permanent de Català. Any 1997.

Contacte

correu electrònic:
gs.residencial@diba.cat
telèfon:
934 022 607