Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Francesca Alaminos Escoz

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Gerenta de Serveis d’Educació
 • Cap del Servei de Suport Intern a la Gerència de Serveis d’Educació, de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, posteriorment Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
 • Cap del Servei de Gestió i Administració a l’Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona
 • Cap de l’Oficina de Gestió i Administració a l’Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona.
 • Cap de l’Oficina d’Assistència en Administració Electrònica, adscrita a la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona.
 • Cap de la Secció d’Organització i Planificació de RRHH a l’Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona.

Formació i activitat professional

 • Llicenciada en Filologia Hispànica - Secció Llengua per la Universitat de Barcelona.
 • Diplomada en Postgrau en Planificació i Direcció dels Recursos Humans, per la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Màster en Funció Directiva, per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Cap del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers.
 • Cap de l'Àrea d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Granollers
 • Tinent d’Alcalde, Regidora d'Organització, Regidora de Recursos Humans, i Regidora d'Esports a l'Ajuntament de Granollers.

Contacte

correu electrònic:
gs.educacio@diba.cat
telèfon:
934 022 263