Fitxa biogràfica

Xavier Forcadell i Esteller

Nom i cognoms: Xavier Forcadell i Esteller

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Coordinador de l'Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació.
 • Coordinador de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, 2019-2023.
 • Coordinador general de la Diputació de Barcelona, des de l’abril de 2012 fins al juliol de 2019.
 • Coordinador de Cooperació i Assistència Local, Àrea de Presidència, de setembre 2011 a juliol 2019.

Formació i activitat professional

 • Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB-2015), amb la defensa de la tesi doctoral “L'organització territorial i el règim jurídic dels governs locals catalans: alguns elements per a un ple desenvolupament institucional en clau local”, qualificada amb Excel·lent – Cum Laude i reconeguda amb el Premi Extraordinari de Doctorat de la UAB.
 • Diploma en Estudis avançats en dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB-2008-2009), amb la defensa final del treball de suficiència investigadora que porta per títol: “L’obligació de resoldre i la caducitat dels procediments urbanístics iniciats d’ofici a Catalunya”, que va merèixer la qualificació d’Excel·lent - Cum Laude.
 • Postgrau en contractació i gestió de serveis públics, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (UAB-URV), 2009.
 • Màster en seguretat i prevenció integral, Escola de Seguretat i Prevenció Integral (EPSI) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2009.
 • Màster en gestió i dret local, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (EAPC-UAB-URV), 2007.
 • Postgrau en dret local, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (EAPC-UAB-URV), 2006.
 • Postgrau en dret urbanístic, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (EAPC-UAB-URV), 2005.
 • Llicenciat en Dret, Universitat Rovira i Virgili (URV), 2004.
 • Funcionari de carrera (grup A1), cos d'habilitació estatal, subescala de secretaria, categoria d'entrada, 2010.
 • Funcionari de carrera (grup A1), cos d'habilitació estatal, subescala de secretaria-intervenció, 2010.
 • Funcionari de carrera (grup A1), tècnic d'administració general, Ajuntament de la Pobla de Mafumet, 2008.
 • Professor associat de Dret administratiu del departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili (URV), des del curs 2007/2008 fins a l'actualitat.
 • Advocat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona des de l'any 2006. Actualment no exerceix per incompatibilitat amb les tasques professionals assumides a la Diputació de Barcelona.
 • Membre del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l' Administració Local (CSITAL).
 • Membre de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu.
 • Coordinador i director del consell editorial de la Fundación Democracia y Gobierno Local des de juliol de 2014 fins al gener de 2017.
 • Membre del Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Públic, des de l’abril de 2016 fins a l’actualitat.
 • Membre del Grup de Recerca en Estudis Locals, i del Grup de Recerca en Organització i Recursos Humans en Intel·ligència i Seguretat Públiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
 • Vocal del Jurat d'Expropiació de Catalunya, Secció Tarragona, entre els anys 2010-2012.
 • Col·laborador en la realització de cursos jurídics, especialment sobre Dret local i urbanístic, des de l'any 2007, a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans, entre d’altres institucions.
 • Autor, coautor i/o coordinador de més de 25 monografies i/o publicacions de caràcter jurídic i institucional.
 • Coordinador de la Commemoració dels actes del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya (1914-2014).
 • Secretari tècnic del grup d'experts d'arreu de Catalunya que per encàrrec del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el transcurs dels anys 2007-2011, van elaborar el document de bases per a l'esborrany d'avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya. A l’any 2017, i per encàrrec del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, va ésser nomenat membre del Comitè tècnic i coordinador de l’àmbit de treball d’ordenació territorial, en el procés “Governslocals.cat”, per impulsar els treballs d’un futur avantprojecte de Llei de governs locals de Catalunya.
 • En l’àmbit institucional és, o ha estat, membre, entre d’altres, de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya; del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; de la Junta de Govern del Consorci i del Patronat del Gran Teatre del Liceu; del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de Catalunya; de la Junta de Govern i del Consell General de l’Institut del Teatre; del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona: del Consell Executiu de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, etc. Així mateix, és membre del Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Públic, així com del comitè director i estratègic del Pacte nacional per a la societat digital, i membre del comitè redactor per a l’elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya.

Contacte

correu electrònic:
telèfon: