Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Josep Abella Albiñana

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Interventor.
 • Tresorer de la Diputació de Barcelona del 2006 al 2017.
 • Adjunt a la Intervenció de la Diputació de Barcelona, 2000-2005.
 • Adjunt a gerència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.1989 -1991.

Formació i activitat professional

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques. Universitat de Barcelona.
 • Llicenciat en Dret. Universitat de Barcelona.
 • II Curs de gerents locals. Diputació de Barcelona, 1996.
 • Màster en Hisenda autonòmica i local. Universitat de Barcelona, 1986.
 • Interventor de l'Ajuntament de Pineda de Mar, 1994 -1999.
 • Interventor de l'Ajuntament de Castelldefels, 1992 -1993.
 • Economista de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 1984-1989.
 • Professor col·laborador en la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona.
 • Professor col·laborador en l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 • Professor col·laborador en el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona.

Contacte

correu electrònic:
intervenciogf@diba.cat
telèfon:
934 022 240