Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Maria Teresa Fandos i Payà

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
  • Assessora tècnica de l'Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
  • diputada delegada de Benestar Social
  • diputada delegada d'Esports (des del setembre del 2017)

Formació i activitat professional

  • Estudis de Dret a l'UB
  • Programa de Lideratge per a la Gestió Púbica (IESE)
  • Coordinadora del programa d'hotels d'entitats, coordinadora de l'àrea d'equipaments cívics i coordinadora de l'àrea d'activitats per al Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya (1990-2000)
  • Responsable de l'Hotel d'Entitats i de l'Oficina de Benestar Social de Gràcia i Coordinadora del Programa "Dones Avui" del Departament de Benestar Social (1996-2000)
  • Directora Executiva de l'Institut Català de la Dona (2000-2003)
  • Empresa "Professional Gràfic" (1982-1990)

Contacte

correu electrònic:
a.iglct@diba.cat
telèfon:
93 402 24 69