Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Laia Oller Sampé

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
  • Assessora tècnica a l’àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial. Nivell N4.

Formació i activitat professional

  • Graduada en Administració i Direcció d’Empreses – finalitzat any 2018
  • Postgrau en Summilleria – cursant des del 2021
  • Professora de dansa en activitats extraescolars – des de 2009 fins 2021.
  • Sector restauració amb diverses responsabilitats – des del 2006 fins 2015.
  • Comptable en diverses empreses de la comarca d’Osona – des de 2018 a 2022.
  • Autònoma i gerent del Restaurant Floriac – 2015 fins actualitat.

Contacte

correu electrònic:
ollersl@diba.cat
telèfon:
934 023 302