Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Jonatan Martínez López

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Assessor de l'Àrea de Presidència.

Formació i activitat professional

 • Diplomatura de postgrau en Comunicació i Lideratge Polític (Certificat UAB, 2014 - 2015).
 • Estudis d’Enginyeria Elèctrica (UPC - UNED, 2003 - 2005).
 • Tècnic superior en instal·lacions electrotècniques ( IES-SEP Mollet del Vallès, 2000 - 2002).
 • Regidor d’Informació i Atenció Ciutadana, Ajuntament de Montmeló (2008 – 2015).
 • Regidor de Noves Tecnologies, Ajuntament de Montmeló (2008 – 2015).
 • Regidor de Joventut, Ajuntament de Montmeló (2008 – 2011, 2012 – 2015).
 • Partit dels Socialistes de Catalunya (Tècnic administratiu, 2005 – 2015).
 • Regidor Esports, Ajuntament de Montmeló (2011 – 2012).
 • PRORACORD (Tècnic especialista, 2001 - 2002).
 • José Butjosa Manils (Tècnic especialista, 1999 – 2000).

Contacte

correu electrònic:
presidencia@diba.cat
telèfon: