Fitxa biogràfica

 

Nom i cognoms: Antoni Fogué Moya

Data de naixement: Barcelona, 7 de juliol del 1956

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

 • Assessor Tècnic de l’Àrea de Presidència
 • President de la Diputació de Barcelona (2008-2011)
 • Vicepresident de la Diputació de Barcelona (2011-2015)

 

Formació i activitat professional

 • Llicenciat en Ciències Biològiques per la UB (1972-1977)

 • Estada en Pràctiques en els Departaments de Bacteriologia i Bioquímica de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona (1977 – 1978)

 • Formació específica en, Sistemes de Mesura i Control de la contaminació atmosfèrica, en organització i direcció dels Laboratoris de Salut Pública, en la definició i creació d’Oficines Municipals d’atenció als consumidors  (1980 – 1983)

 • Mestre especialista a l’escola Artur Martorell (1978 – 1982)

 • Professor de biologia en la filial número 4 (Escola la Esperanza) de l’INEM Ausias March (1980-1983)

 • Professor Col·laborador de les assignatures d’Estructura i Funcionament del cos humà i principis bàsics de Nutrició del Grau d’Infermeria en l’Escola Gimbernat (Des de 1977)

 • Col·laborador en el Postgrado en Comunicación y Liderazgo Político de la UAB des de l’any 2010

 • Biòleg municipal i Cap d’Unitat de Medi Ambient i Consum a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, desenvolupant responsabilitats relacionades amb el Control de la contaminació atmosfèrica, Direcció del laboratori municipal de Salut Pública i Recuperació de la Conca del Riu Besòs entre d’altres (1981-1987). En excedència especial.

 • Regidor de Santa Coloma de Gramenet com Tinent d’alcalde d’àrea, desenvolupant diferents responsabilitats relacionades amb, Medi Ambient, Serveis Socials, Infància i Joventut, Ensenyament, Cultura, Esports, Igualtat i Serveis Municipals  (1987- 2015).

 • Diputat provincial desenvolupant les responsabilitats de President de l’àrea de Medi Ambient,  President de l’àrea de Cultura i President de l’àrea de Govern Local  (1996-2015),

 • Presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP (2008 – 2011)

 • Actualment, directiu voluntari a UNICEF Comitè de Catalunya. Activitat de voluntariat sense percebre cap tipus de retribució per cap concepte.

 

Contacte

Telèfon: 93402 23 22

Correu: presidencia@diba.cat