Estructura directiva de la Diputació de Barcelona 

El personal directiu professional de la Diputació de Barcelona inclou els funcionaris amb habilitació nacional, la coordinació general i les coordinacions d'àrea, d'àmbit i de matèria, així com la Direcció del Gabinet de la Presidència (estructura organitzativa aprovada pel Ple corporatiu en sessió de 30.7.2020).

Personal directiu professional

Personal funcionari amb habilitació nacional

 

Coordinació general i coordinacions d'àrees, d'àmbit i per matèria

Funcions Nom Agenda Codi retributiu Declaracions
Coordinació general Juan Echániz Sans Agenda A30.A101

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns Jordi Pericàs Torguet Agenda A30.A102C

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial Francesc Xavier Forcadell i Esteller Agenda A30.A102C

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals Montserrat Tordera Vigas Agenda A30.A102C

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació de l'Àrea d'Acció Climàtica Martí Domènech Montagut Agenda A30.A102C

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç Javier Villamayor Caamaño Agenda A30.A102C

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació de l'Àrea de Cultura Jordi Roca i Ventura Agenda A30.A102C

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut Teresa Sambola Ferré Agenda A30.A102C

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació de l'Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social Teresa Llorens Carbonell

Agenda

A30.A102C

Béns patrimonials

Activitats

Coordinador d’àmbit d’Espais Naturals Jordi Padrós Selma Agenda A30.A102M

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació per matèria d'Estratègia Corporativa i Concertació Local Marina Espinosa de Castro Agenda A30.A102E

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació per matèria de Serveis Interns Manuel Brinquis Pérez Agenda A.30.A102M

Béns patrimonials

Activitats

Coordinació per matèria d'Infraestructures Vicenç Izquierdo Camón Agenda A30.A102M

Béns patrimonials

Activitats

 

Direcció del Gabinet de la Presidència


Personal directiu

El personal directiu inclou les gerències, les direccions i els caps de gabinet.

 

Gerències de la Diputació de Barcelona

 

 

Acords i decrets

  • Acord 17/2015, aprovat pel Ple en sessió de 26 de febrer, d'aprovació de la modificació parcial del Reglament orgànic de la Diputació (publicació BOPB).
  • Acord 95/2019, aprovat pel Ple en sessió de 23 de juliol, d'aprovació de la Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona (publicació BOPB).
  • Acord 94/2020, aprovat pel Ple en sessió de 30 de juliol, de modificació de la Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona (publicació BOPB).

 

Taula retributiva del personal directiu de la Diputació de Barcelona - any 2023

Codi retributiu Retribució anual
A30.A101 126.803,72 euros - 127.065,94 euros
A30.A1002 114.093,40 euros
A30.A102C 111.274,78 euros
A30.A102M 103.039,56 euros
A30.A102E 109.840,20 euros
A30.A103 101.400,02 euros
A30.A104 95.444,84 euros