Estatuts dels organismes autònoms, societats mercantils i consorcis en què la Diputació de Barcelona té assignada la secretaria

Trobareu tots els documents en format pdf.


Organismes autònoms

Logotip / Ens Estatuts de l'ens Dades publicació
Logotip Institut del Teatre

Institut del Teatre / Delegació de signatura de decrets i altres actes administratius / Delegació competències Direcció (convenis) / Delegació competències Gerència

BOPB 192, 11-8-2004; BOPB de 8-11-2019; BOPB de 30-4-2021; BOPB 17-1-2022
Organisme de Gestió Tributària Organisme de Gestió Tributària / Reglament orgànic i funcionalDelegació de signatura de decrets i altres actes administratius / Distribució de competències en matèria de RRHH (Diputació i ORGT) / Delegació de signatures de la gerència de determinades resolucions d'àmbit tributari BOPB de 22-2-2023; BOPB de 22-2-2023; Decret 12532 de 7-11-2019; Decret 4896 de 30-5-2020; Decret 404 de 29-3-2022
Logotip Patronat d'Apostes Patronat d'Apostes / Delegació de signatura de decrets i altres actes administratius BOPB 192, 11-8-2004; BOPB 20, 24-1-2005


Societats mercantils

Logotip / Ens Estatuts de l'ens Dades publicació
Xarxa Audiovisual Local, S.L / Protocol general dels serveis de la XAL, S.L BOPB de 10-12-2012; BOPB de 30-9-2022


Fundacions

Logotip / Ens Estatuts de l'ens Dades publicació
Logotip Fundación Democracia y Gobierno Local Fundación Democracia y Gobierno Local BOPB de 7-5-2013


Associacions

Logotip / Ens Estatuts de l'ens Dades publicació

Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat BOPB de 5-7-2013

Xarxa Local de Consum BOPB de 2-7-2012


Consorcis

Logotip / Ens Estatuts de l'ens Dades publicació
Logotips Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona BOPB de 14-1-2016
Logotip Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa BOPB de 31-7-2015 i DOGC núm. 6931, de 10-8-2015
Logotip Consorci del Patrimoni de Sitges Consorci del Patrimoni de Sitges BOPB de 17-11-2015
DOGC núm. 7004, de 24-11-2015
Logotip Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local BOPB de 31-7-2015 i DOGC núm. 6931, de 10-8-2015
Logotip Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona / Delegacions competències Gerència BOPB de 15-1-2016; BOPB de 15-5-2020
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials BOPB de 26-11-2020

Consorci Parc de la Serralada de Marina BOPB de 13-9-2017

Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat BOPB de 13-3-2020 i DOGC núm. 8135 de 18-5-2020
Logotip CUIMPB-Centre Ernest Lluch CUIMPB-Centre Ernest Lluch BOPB de 18-1-2016


Organismes, consorcis i altres ens extingits

Denominació de l'ens Dades publicació
Agència de Promoció Turística -dissolta- BOPB 3, de 3-1-2002
Agència Local de Desenvolupament Forestal -dissolta- (estatuts) BOPB 258, de 27-10-2007
Consorci de Comunicació Local (CCL) -dissolt- (estatuts) BOPB de 2-4-2019
Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID) -dissolt- (estatuts) BOPB 74, de 28-3-2006
Consorci del Parc del Foix -dissolt- (estatuts) BOPB de 28-4-2023
Flor de Maig -dissolt- (estatuts) BOPB 305, de 22-12-2006
Fundació Pública Casa de Caritat: BOPB (inicial) i DOGC (definitiva) -dissolta-

BOPB 5-12-2018; DOGC 7802, 4-2-2019

Institut de Gestió Urbanística i Activitats Locals (IGUAL) -dissolt- BOPB 20, de 23-1-2001
Institut d'Edicions -dissolt- (estatuts) BOPB 305, de 22-12-2006
Institut d'Habitatge Local -dissolt- BOPB 41, de 16-2-2002
Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) -dissolt- (estatuts) BOPB 305, de 22-12-2006
Museu Mas Manolo -dissolt- BOPB 18, de 21-1-2006

Museu Gliptoteca Monjo -dissolt- 

BOPB 14, de 16-1-2003

Xarxa Audiovisual Local, EPE (XAL) -dissolta- (estatuts) BOPB de 13-5-2013
Xarxa de Mercats Municipals -dissolta- (estatuts) BOPB 18, de 21-1-2008