Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Daniel Fernández González

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Director del Gabinet de la Presidència
 • Director de Serveis de Suport a la Coordinació General (2021-2023).
 • Tècnic Superior en Polítiques Públiques adscrit a la Gerència de Biblioteques (1/3/2005 – 19/9/2019).
 • Membre del Patronat de l’Institut d’Humanitats de Barcelona (22/7/2003-31/3/2004) en representació de la Diputació de Barcelona.
 • Membre del Consell de Govern de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (22/7/2003- 31/3/2004) en representació de la Diputació de Barcelona.
 • Membre del Consell General del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) (22/7/2003-31/3/2004) en representació de la Diputació de Barcelona.
 • Cap del Gabinet d’Estudis de la Diputació de Barcelona (17/6/2002 – 31/3/2004).
 • Assessor de la vicepresidència primera de la Diputació de Barcelona (15/9/1999 – 16/6/2002). Membre de la Junta Executiva del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en representació de la Diputació de Barcelona.
 • Cap de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona (1/1/1994 – 14/9/1999).
 • Cap del Servei de Joventut de la Diputació de Barcelona (16/9/1993 – 31/12/93).
 • Membre del Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals en representació de la Diputació de Barcelona.
 • Membre del Consell Rector de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) en representació de la Diputació de Barcelona.
 • Membre del Consell de Govern de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) en representació de la Diputació de Barcelona.

Formació i activitat professional

 • Màster en Història per l’Institut Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
 • Diplomat en Funció Gerencial a l’Administració Pública (FGAP) per ESADE.
 • Gerent del Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB), Consorci format per l’Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Universidad Menéndez Pelayo y Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). (2019 - 2021).
 • Diputat al Parlament de Catalunya (18/12/2012-27/1/2015). Membre de la Comissió d’Afers Institucionals.
 • Diputat al Congrés de Diputats (1/4/2004 – 17/12/2012). President de la Comisión del Estatuto de los Diputados (5/5/2004 – 15/1/2008). Ponent de la Proposta de reforma de l’Estatut de Catalunya.

Contacte

correu electrònic:
dg.presidencia@diba.cat
telèfon:
934 723 605