Comissió Especial de Comptes

En funcions des del 28 de maig de 2023 i fins que es constitueixi la nova corporació.

Composició i funcions

Té la funció d'emetre un informe sobre els comptes anuals de la Diputació i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

Activitat

Es reuneix, com a mínim, un cop l'any.

Membres

Tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les comissions informatives i de seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el nombre de diputats i diputades, proporcional a la seva participació en el Ple, següent:

La Comissió Especial de Comptes tindrà el mateix repartiment dels membres entre els 7 grups polítics que la resta de Comissions Informatives i de Seguiment, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.

 • Carles Ruiz Novella, president (PSC)
 • Esteve Serrano Ortín (PSC)
 • Núria Parlón Gil (PSC)
 • Pilar Díaz Romero, presidenta suplent (PSC)
 • Rubén Guijarro Palma (PSC)
 • Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC)
 • Dionís Guiteras i Rubio (ERC)
 • Martí Pujol i Casals (ERC)
 • Eva Baró i Ramos (ERC)
 • Maria Sayavera i Seuba (ERC)
 • Joan C. Garcia i Cañizares (JUNTS)
 • Neus Munté i Fernández (JUNTS)
 • Rafael Duarte Molina (ECG)
 • Aïda Llauradó Álvarez (ECG)
 • Pedro Sánchez Álvarez (Cs)
 • Daniel Gracia Álvarez (PP)
 • Rosa Boladeras i Domingo (TxT)