Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Aurelio Corella Colás

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Tresorer

Formació i activitat professional

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Secretari-Interventor d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
 • Interventor-Tresorer d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional categoria superior.
 • Postgrau Universitari en Gestió Administrativa, Universitat de Alcalá de Henares.
 • Curs d’extensió universitària de Gestió Financera de Tresoreria d’Empresa, Universitat de Barcelona.
 • Tresorer de l’Ajuntament de Badalona, 2018-2019.
 • Interventor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 2010-2018.
 • Interventor de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2008-2010.
 • Tresorer de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 1995-2008.
 • Tresorer del Consell Comarcal del Vallès Occidental, 1995-1995.
 • Entre 1980 i 1995, Secretari Interventor en diversos municipis d’Aragó i Castella-La Mancha, entre altres: Albarracín (Terol), Sacedón (Guadalajara), Almorox (Toledo).
 • Representant del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona en la Comissió de Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, 2012-actual.
 • Membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, 2012-2018.
 • Tresorer del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona, 2010-2014.
 • Secretari del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Toledo, 1992-1995.
 • Diferents cursos de formació i especialització: Curs d’Incidència de la Llei General Tributària en la gestió i recaptació tributàries locals, 2004. Curs de recaptació d’Ingressos Locals, 2003. Curs de recaptació d’Ingressos municipals, 2000. Curs de gestió d’Ingressos Locals i Ordenances Fiscals, 1998. III Curs de Gerents Locals. Diputació de Barcelona, 1996-1997. Curs de recaptació dels Ingressos Locals, 1995. Curs de Tècniques bàsiques d’organització del treball administratiu. Ministeri d’Administracions Públiques,1993. Curs de recaptació, tresoreria i gestió de tributs de les Entitats Locals, 1992. Curs de Perfeccionament per a Funcionaris amb Habilitació de caràcter nacional de la subescala de Secretaria Intervenció. Ministeri d’Administracions Públiques, 1989. Col·laboració en el Práctico de Haciendas Locales, Editorial Aranzadi, S.A, 2004

Contacte

correu electrònic:
tresoreria@diba.cat
telèfon:
934 022 105