Àrees competencials

En funcions des del 28 de maig de 2023 i fins que es constitueixi la nova corporació.

El Ple extraordinari del dimarts 23 de juliol de 2019 va aprovar, mitjançat l'Acord 88/19, la creació de les nou àrees executives -modificant-ne la denominació d'algunes mitjançant l'Acord plenari 126/19 i 64/21- en què s’estructura el govern de la Diputació de Barcelona aquest mandat, i que són les següents:

Àrea de Presidència

Núria Marín Martínez Presidenta
Pilar Díaz Romero Diputada adjunta de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals
Núria Parlón Gil Diputada delegada per a les Polítiques de Participació, Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Carles Ruiz Novella President de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Rubén Guijarro Palma Diputat adjunt de Recursos Humans
(pendent) Diputat adjunt de Serveis Interns

 

Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Marc Verdaguer i Montanyà President de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

 

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals

Pere Pons i Vendrell President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals
Valentí Junyent i Torras Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals

 

Àrea d'Acció Climàtica

Xesco Gomar Martín President de l'Àrea d'Acció Climàtica

 

Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Eva Menor Cantador Presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Abigail Garrido Tinta Diputada delegada de Turisme
Ana María Martínez Martínez Diputada delegada de Comerç

 

Àrea de Cultura

Joan Carles Garcia i Cañizares President de l'Àrea de Cultura

 

Àrea d’Educació, Esports i Joventut

Josep Monràs Galindo President de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut
David Escudé Rodríguez Diputat delegat d'Esports
Javier Silva Pérez Diputat delegat de Joventut

 

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Lluïsa Moret Sabidó Presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Jesús Naharro Rodríguez Diputat delegat de Salut Pública i Consum
Alba Barnusell i Ortuño Diputada delegada per a les Polítiques d'Igualtat