Àrees competencials

El Ple extraordinari i urgent del 26 de juliol del 2023 va aprovar, mitjançant el Dictamen núm. 111/23, la creació de les catorze àrees executives en què s'estructura aquest mandat, i que són les següents:

 

Àrea de Presidència

Lluïsa Moret Sabidó

Presidenta

Núria Parlon Gil

Diputada delegada de Relacions Internacionals, Agenda 2030, Agendes Urbanes i Innovació en les Polítiques Públiques. 

 

Àrea de Serveis Generals i Transició Digital

Pilar Díaz Romero

Presidenta delegada de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital

David Quirós Brito

Diputat delegat de Recursos Humans

 

Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació

Dionís Guiteras i Rubio

President delegat de l'Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació

Antoni Vélez i Barajas

Diputat delegat de Bon Govern i Transparència

Marc Serra Solé

Diputat delegat de Participació

 

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat

Alba Barnusell Ortuño

Presidenta delegada de l'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat

Javi Silva i Pérez

Diputat delegat de Joventut

Filo Cañete Carrillo

Diputada delegada de Cures i Cicle de vida

 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana

Carles Ruiz Novella

President delegat de l'Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana

Ana M. Martínez Martínez

Diputada delegada d’Habitatge

 

Àrea d’Educació

Joan Josep Galiano Peralta

President delegat de l'Àrea d’Educació

Glòria Colom i Puigbò

Diputada adjunta de l’Àrea d’Educació

 

Àrea de Cultura

Jordi Martí Grau

President delegat de l'Àrea de Cultura

 

Àrea de Feminismes i Igualtat

Eva Baró i Ramos

Presidenta delegada de l'Àrea de Feminismes i Igualtat

Raquel Albiol i Gilabert

Diputada adjunta de l’Àrea de Feminismes i Igualtat

 

Àrea d’Esports i Activitat Física

David Escudé i Rodríguez

President delegat de l'Àrea d’Esports i Activitat Física

Xavier Amor Martín

Diputat adjunt de l’Àrea d’Esports i Activitat Física

 

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme

Eva Menor Cantador

Presidenta delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme

Abigail Garrido Tinta

Diputada delegada de Turisme

 

Àrea d’Infraestructures i Territori

Sergi Vallès Domingo

President delegat de l'Àrea d’Infraestructures i Territori
Marc Castells i Berzosa Diputat delegat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic

 

Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica

Marc Serra Solé

President delegat de l'Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica

Jesús Naharro Rodríguez

Diputat delegat de Mobilitat Sostenible

 

Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda

Xesco Gomar Martín

President delegat de l'Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda

Jordi Fàbrega i Colomer

Diputat adjunt de l’Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda

 

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública

Josep Ramon Mut i Bosque

President delegat de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública

Olga Serra Luque

Diputada delegada de Comerç i Consum

Gemma Tarafa Orpinell

Diputada delegada de Salut Pública