Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: M. Àngels Palacio Pastor

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:
 • Gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona

Formació i activitat professional

 • 1987. Llicenciatura en Dret. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 1998. Postgrau en fiscalitat immobiliària i valoració cadastral. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • 30 Anys d’experiència a l’Administració Local amb una activitat professional dedicada a la gestió i a la creació de productes i estructures organitzatives acords amb els seus objectius.
 • 2019/Act Gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
 • 2007/19 Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic de la Gerència de serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
 • 1999/07 Cap de l’Oficina d’Activitats de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, de la Diputació de Barcelona.
 • 1997/99 Cap de la Secció de Tributs Immobiliaris del Servei de l’Administració Tributària de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
 • 1994/1997 Assessora Jurídica de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
 • 1990/1994 Cap del Negociat de Llicències d’Obres i Assessora Jurídica de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb dependència jeràrquica del cap del servei d’Urbanisme.
 • 1989/1990 Experta fiscal a l’Ajuntament de Barberà del Vallès adscrita al departament de Tresoreria.
 • Coautora de l’eina informàtica GEA (Gestor d’Expedients d’Activitats)
 • Coautora de la Guia metodològica per a l’elaboració de censos d’activitats existents als municipis.

Contacte

correu electrònic:
gs.espaisn@diba.cat
telèfon:
934 022 425