Fitxa biogràfica

Marc Verdaguer i Montanyà

Marc Verdaguer i Montanyà

Agenda

Mandats:   2019-2023

Adscripció: Alta: 26/05/2022

Partit judicial: Vic

Partit polític: Junts x Catalunya

Càrrec municipal: Alcalde de Calldetenes

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • President delegat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial.
  • Membre de la Junta de Govern.

Càrrecs representatius als ens participats: