Fitxa biogràfica

Valentí Junyent i Torras

Valentí Junyent i Torras

Mandats:   2015-2019 2019-2023

Adscripció: Alta: 15/07/2015 Baixa: 12/7/2023

Partit judicial: Manresa

Partit polític: Junts x Catalunya

Càrrec municipal: Regidor de Manresa

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals; membre de la Junta de Govern.

Càrrecs representatius als ens participats: