Fitxa biogràfica

Martí Pujol i Casals

Martí Pujol i Casals

Agenda

Mandats:   2015-2019 2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019 Baixa: 12/7/2023

Partit judicial: Granollers

Partit polític: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Càrrec municipal: Alcalde de Llinars del Vallès

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Diputat

Càrrecs representatius als ens participats: