Fitxa biogràfica

Lluïsa Moret Sabidó

Lluïsa Moret Sabidó

Agenda

Mandats:   2019-2023 2023-2027

Adscripció: Alta: 13/07/2023

Partit judicial: Hospitalet de Llobregat

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

 • Presidenta de la Diputació de Barcelona
 • Presidenta de l'Àrea de Presidència

Càrrecs representatius als ens participats:


Formació i activitat professional

 • Psicòloga, especialitzada en psicologia social.
 • Màster en Tècniques d'Investigació Social.
 • Màster en Polítiques de Gènere.
 • Experiència professional al sector públic i privat en el disseny i la implementació de programes estratègics i serveis d'atenció socioeducativa.
 • Coautora del llibre «La transversalidad como impulsora de mejoras en la Administración Pública» (2006), així com de diferents publicacions sobre igualtat de gènere.

Trajectòria política i institucional

 • Des del maig del 2014 és alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
 • Vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona de març a juliol del 2023.
 • Presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona (2019-2023).
 • Des del desembre del 2021 és viceprimera secretaria de l’Àrea d'Organització i Acció Electoral del PSC.
 • Experiència com a directiva en l'administració pública a l'àmbit de Programes Transversals de cicle de vida i gènere.
 • Va ser responsable del Departament de Programes Transversals i Suport Tècnic de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i tinenta d’alcaldia de Benestar i Ciutadania (Serveis Socials, Igualtat de Gènere, Nous Usos del Temps, Gent Gran i Persones amb Discapacitat).

Dedicació: exclusiva


Contacte