Fitxa biogràfica

Xesco Gomar Martín

Xesco Gomar Martín

Agenda

Mandats:   2019-2023

Partit judicial: Mataró

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Regidor de l'Ajuntament de Mataró

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

 • President de l’Àrea d’Acció Climàtica.
 • Membre de la Junta de Govern.
 • President suplent de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica.

Càrrecs representatius als ens participats:

 • Vocal assemblea general del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.
 • Vocal consell de govern del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.
 • Suplent assemblea general del Consorci Parc Natural Serra Collserola.
 • Suplent assemblea general del Consorci Parc Serralada Marina.
 • Titular junta general del Consorci Besòs Tordera.
 • Titular junta general del Consorci Tractament Residus Sòlids Urbans Maresme.
 • Vocal del patronat de la Fundació Fòrum Ambiental.
 • Vocal del patronat de la Fundació Privada Ernest Lluch.
 • Titular assemblea general de l’Associació Clúster Eficiència Energètica de Catalunya.
 • Titular assemblea general de l’Associació Clúster Biomassa de Catalunya.
 • Titular assemblea general de l’Associació Xarxa Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
 • Titular assemblea general de l’Associació “Red de Ciudades por la Bicicleta”.
 • Vocal comissió Avaluació i Seguiment dels Compromisos Adoptats en l’Acord Polític per a la Millora de la Qualitat del Aire en la Conurbació de Barcelona (Generalitat Catalunya).
 • Vocal Consell Seguiment Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals, 2009-2016.