Fitxa biogràfica

Salvador Tovar Funes

Salvador Tovar Funes

Agenda

Mandats:   2015-2019 2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019 Baixa: 12/7/2023

Partit judicial: Barcelona

Partit polític: Ciutadans

Càrrec municipal: Regidor de Santa Coloma de Gramenet

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Diputat

Càrrecs representatius als ens participats: