Fitxa biogràfica

Mireia Besora i Sans

Mireia Besora i Sans

Agenda

Mandats:   2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019 Baixa: 12/7/2023

Partit judicial: Berga

Partit polític: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Càrrec municipal: Regidora de Capolat

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Portaveu adjunta del grup ERC-AM

Càrrecs representatius als ens participats: