Fitxa biogràfica

Lluïsa Moret Sabidó

Lluïsa Moret Sabidó

Agenda

Mandats:   2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019

Partit judicial: Hospitalet de Llobregat

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social.
  • Vicepresidenta primera.
  • Membre de la Junta de Govern.
  • Membre de la Comissió Executiva.
  • Presidenta de la CIS de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç.

Càrrecs representatius als ens participats:

  • Consellera Metropolitana a l’AMB.
  • Presidenta de l’Àmbit de Drets Socials de l’FMC.