Fitxa biogràfica

Lluís Tejedor Fabregat

Lluís Tejedor Fabregat

Agenda

Mandats:   2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019 Baixa: 12/7/2023

Partit judicial: Hospitalet de Llobregat

Partit polític: Ciutadans

Càrrec municipal: Regidor de Sant Boi de Llobregat

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Diputat

Càrrecs representatius als ens participats: