Fitxa biogràfica

Laura Pérez Castaño

Laura Pérez Castaño

Agenda

Mandats:   2015-2019 2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019 Baixa: 12/7/2023

Partit judicial: Barcelona

Partit polític: En Comú Guanyem

Càrrec municipal: Regidora de Barcelona

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Diputada

Càrrecs representatius als ens participats: