Fitxa biogràfica

Josep Monràs Galindo

Josep Monràs Galindo

Agenda

Mandats:   2011-2015 2015-2019 2019-2023

Adscripció: Alta: 28/10/2021 Baixa: 12/7/2023

Partit judicial: Granollers

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Regidor de Mollet del Vallès

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans.
  • Vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports.
  • Vocal de la Comissió Especial de Comptes.

Càrrecs representatius als ens participats: