Fitxa biogràfica

Jesús Naharro Rodríguez

Jesús Naharro Rodríguez

Agenda

Mandats:   2019-2023

Adscripció: Alta: 01/06/2021

Partit judicial: Sant Feliu de Llobregat

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Alcalde d’Abrera

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Diputat delegat de Salut Pública i Consum

Càrrecs representatius als ens participats: