Fitxa biogràfica

Eva Maria Menor Cantador

Eva Maria Menor Cantador

Agenda

Mandats:   2011-2015 2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019

Partit judicial: Sabadell

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Alcaldessa de Badia del Vallès

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç.
  • Membre de la Junta de Govern.

Càrrecs representatius als ens participats: