Fitxa biogràfica

David Escudé Rodríguez

David Escudé Rodríguez

Agenda

Mandats:   2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019

Partit judicial: Barcelona

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Regidor de Barcelona

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Diputat delegat d'Esports

Càrrecs representatius als ens participats: