Fitxa biogràfica

Carlos Ruiz Novella

Carlos Ruiz Novella

Agenda

Mandats:   2011-2015 2015-2019 2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019

Partit judicial: Hospitalet de Llobregat

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Alcalde de Viladecans

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • President de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns.
  • Membre de la Junta de Govern.
  • Membre de la Comissió Executiva.

Càrrecs representatius als ens participats:

  • President de l'Organisme de Gestió Tributària.
  • President del Patronat d’Apostes.
  • President del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local.
  • Vicepresident de l'Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques IVÀLUA.