Fitxa biogràfica

Alba Barnusell i Ortuño

Alba Barnusell i Ortuño

Agenda

Mandats:   2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019

Partit judicial: Granollers

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Alcaldessa de Granollers

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:


Càrrecs representatius als ens participats: