Fitxa biogràfica

Esteve Serrano Ortín

Esteve Serrano Ortín

Agenda

Mandats:   2019-2023

Adscripció: Alta: 23/02/2023 Baixa: 12/7/2023

Partit judicial: Barcelona

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Primer tinent d’alcalde de Santa Coloma de Gramenet

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Vocal de la Comissió informativa i de seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans.

Càrrecs representatius als ens participats: