Fitxa biogràfica

Pilar Díaz Romero

Pilar Díaz Romero

Agenda

Mandats:   2011-2015 2015-2019 2019-2023

Adscripció: Alta: 11/07/2019

Partit judicial: Sant Feliu de Llobregat

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Alcaldessa d'Esplugues de Llobregat

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Adjunta a l'Àrea de Presidència.
  • Delegada per a les Relacions Internacionals.
  • Portaveu del grup PSC-CP.

Càrrecs representatius als ens participats: