Fitxa biogràfica

David Escudé i Rodríguez

David Escudé i Rodríguez

Agenda

Mandats:   2019-2023 2023-2027

Adscripció: Alta: 13/07/2023

Partit judicial: Barcelona

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Regidor de Barcelona

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

 • President delegat de l'Àrea d’Esports i Activitat Física.

Càrrecs representatius als ens participats:


Formació i activitat professional

 • Advocat associat al despatx professional Fòrum Advocats, SCCL (2002-2006).
 • Caixa d’Estalvis i Pensions de Catalunya (2002).
 • Col·laboració en el despatx professional Anoma Advocats, SCCL (1999-2002).
 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (2000).

Trajectòria política i institucional

 • Regidor de l’Ajuntament de Barcelona (2011-2015 i 2019-2023).
 • Diputat delegat d’Esports de la Diputació de Barcelona (2019-2023).
 • Assessor i consultor en matèria legal i estratègica en l’àmbit esportiu (2017-2018).
 • Comissionat d’Esports Ajuntament de Barcelona (2016-2017).
 • Cap de gabinet de la Primera Tinença d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona (2007-2011).
 • Assessor del gabinet de l’Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l’Ajuntament de Barcelona (2006-2007).

Dedicació: indemnització per assistència


Contacte