Fitxa biogràfica

Ana M. Martínez Martínez

Ana M. Martínez Martínez

Agenda

Mandats:   2015-2019 2019-2023 2023-2027

Adscripció: Alta: 13/07/2023

Partit judicial: Terrassa

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Alcaldessa de Rubí

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Diputada delegada d’Habitatge.

Càrrecs representatius als ens participats:


Formació i activitat professional

  • Màster en Lideratge per a la Gestió Pública per la UAB.
  • EMPA (Executive Management Public Administration) per ESADE.
  • Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la UAB.
  • Diplomada en Treball Social per l’Escola Universitària de Treball Social de la UB.

Trajectòria política i institucional

  • Alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí des de 2015.
  • De 2003 a 2015 va ser tinenta d’alcalde i regidora de l’Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones, de Política Social, Ciutadania i Civisme i de Salut.
  • De 2003 a 2011, càrrec electe amb diferents responsabilitats a l’equip de govern.
  • És militant del PSC des de l’any 2000 amb càrrecs en les diferents executives locals i comarcals. Actualment és la primera secretària del PSC Rubí i la primera secretària de la Federació PSC Vallès Oest.

Dedicació: exclusiva


Contacte