Fitxa biogràfica

Ana María Martínez Martínez

Ana María Martínez Martínez

Agenda

Mandats:   2015-2019 2019-2023

Adscripció: Alta: 28/10/2021

Partit judicial: Terrassa

Partit polític: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Càrrec municipal: Alcaldessa de Rubí

Càrrecs a la Diputació de Barcelona:

  • Vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat.
  • Vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local.

Càrrecs representatius als ens participats: