Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

L’àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial va néixer just amb l’inici del mandat amb la voluntat de reforçar dos conceptes que són clau: la innovació i la cohesió territorial. Com a professional en temes de medi ambient, crec fermament que la innovació es imprescindible per fer possible un creixement intel·ligent i sostenible. 

I com a veí i alcalde d’un municipi, treballo de forma decidida per construir un país on qualsevol ciutadà, visqui al municipi que visqui, pugui gaudir de les mateixes oportunitats de progrés, benestar i qualitat de vida.   

I aquests objectius els volem assolir en estreta col·laboració amb tots els governs locals, amb especial atenció als municipis amb menys població, donant suport i assessorament per una gestió integral en la millora de la gestió pública, reforçant i modernitzant les seves estructures internes. I ho fem adaptant els nostres recursos a les necessitats als governs locals.

En aquesta estratègia fem també una aposta decidida per contribuir a la transformació dels nostres municipis en smart cities i smart villages, proporcionant serveis comuns TIC i aplicacions innovadores finals al conjunt del territori, i facilitant les eines necessàries per a la configuració de ciutats i pobles digitals que vegin en les noves tecnologies una oportunitat de millora, de coneixement i de treball en xarxa.

Tot això complementat amb una segona prioritat: treballar el capital humà. Dissenyem i desenvolupem serveis i recursos formatius innovadors i ajustats a les necessitats dels ens locals i de les àrees corporatives. Som el primer agent formador local del país perquè creiem que impulsar la transferència de coneixement millora la competència dels empleats públics i, per tant, millora les organitzacions, però sobretot incrementa la qualitat del servei a la ciutadania.

Perquè l’objectiu final és donar els millors i més sostenibles serveis públics per garantir el benestar, la igualtat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats.

Pla Estratègic de l'Àrea

Marc Verdaguer i Montanyà
President delegat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial