Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)

El PVI pretén reduir el número d’incendis forestals, agrícoles o periurbans i minimitzar-ne els efectes mitjançant actuacions preventives de conscienciació, dissuasió i vigilància, en col·laboració amb ADF i ajuntaments, per tal de preservar l’entorn natural de la demarcació de Barcelona.  Així doncs, el PVI està alineat amb els objectius 1 i 3 d’aquesta oficina.

Aquest programa es va començar a implantar l’any 1996 i, actualment, abasta 498.986 hectàrees forestals, que representen el 98,4 % de la superfície forestal de la demarcació de Barcelona.

El dispositiu del PVI s’organitza en 93 unitats mòbils d’un abast territorial adaptat a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable , l’estadística d’incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l’entorn. Aquestes unitats es complementen amb una xarxa de 15 punts de vigilància fixa, vinculada a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Tot el personal es coordina des de 8 centres de control i comunicacions. La campanya del PVI va de mitjans de juny a finals d’agost i està operatiu tots els dies de la setmana. 

El PVI s’implementa en col·laboració amb 275 ajuntaments, 124 Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), 9 Federacions d’ADF, el Secretariat d’ADF de Catalunya i el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Dels recursos que oferim destaquem:

Durant la campanya del PVI 2022:

  • 59.672 persones han estat conscienciades.
  • 147 actuacions de dissuasió d’activitats de risc s’han dut a terme.
  • 642 abocaments amb risc d'incendi i 116 punts de risc en línies elèctriques detectats.
  • 183 punts de la xarxa viària bàsica detectats per a dur a terme arranjaments.
  • 3.289 punts d’aigua revisats.
  • 309 avisos de columnes de fum on s'ha participat en la detecció i/o confirmació. 
  • 174 incendis dels quals s’ha recopilat informació (186 si comptem els de l'activació extraordinària del PVI els dies 18, 19 i 20 de juny). 

Barbacoes segures

Tingueu cura de les barbacoes a l’estiu, poden iniciar un incendi forestal.

Si esteu a menys de 500 metres del bosc, cal que la barbacoa sigui de tres vents, feta d’obra i que disposi de mataguspires.

I recordeu que, si el municipi es troba en el nivell de perill Alfa 3, no es pot fer foc en cap cas! Podeu consultar en tot moment la informació actualitzada sobre el Pla Alfa

Us ho expliquem en aquest vídeo: