Publicacions

La Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats ofereix documents i materials de caire eminentment pràctic adreçats als serveis tècnics dels municipis, dins dels tres camps de treballs propis de la Gerència: l'Habitatge, l'Urbanisme i la Intervenció Integral en les Activitats i establiments.

Habitatge

Urbanisme

Activitats i Protecció Civil