Aquesta tercera esfera en la que s’estructura l’acció urbanística de la Diputació fa referència als mecanismes pels quals es materialitza la transferència als ajuntaments del coneixement, dels recursos i de la pràctica acumulada al llarg dels anys pel Servei d’Urbanisme. Les línies d’actuació representen el canal pel qual el servei i els ens locals entren en contacte per una millor i mútua transmissió pràctica.