La necessària resposta a contextos jurídics o tendències específiques que afecten especialment les dinàmiques urbanes i territorials dels nostres municipis requereix de propostes per part de la Diputació en formats adaptats i replicables. Aquesta resposta s’estructura en un seguit d’instruments que aborden elements substancials de l’acció urbanística local des d’una perspectiva innovadora tot permetent una sistematització del suport als ens locals.