L’Oficina d’Habitatge ofereix suport integral als governs locals de la demarcació de Barcelona en el disseny i el desplegament de polítiques locals d’habitatge. L'objectiu de les polítiques d'habitatge és garantir el dret a un habitatge digne i adequat per a tota la ciutadania i millorar la quantitat i la qualitat de l’oferta d’habitatge assequible dels municipis.

El suport de l'Oficina d'Habitatge s’articula al voltant dels següents objectius estratègics:

  • Aportar coneixement i criteri per al disseny i implementació de polítiques locals d’habitatge.
  • Prestar suport per ampliar l’oferta i provisió d’habitatge assequible i de qualitat, amb criteris de sostenibilitat social, urbana i ambiental a tots els municipis.
  • Consolidar una xarxa de serveis locals d’habitatge que doni cobertura a tots els municipis i col·laborar amb ells en el desplegament de programes i ajuts d’habitatge.