Consultes GSHUA

La Gerència posa a disposició dels ens locals un servei de consultes puntuals per atendre de manera àgil i rigorosa aquells dubtes de caire tècnic-jurídic que es plantegen en la pràctica diària de l'administració local.

El servei s'adreça a tècnics d'ens locals, o càrrecs electes, que necessitin respostes ràpides sobre qüestions puntuals relacionades amb la gestió local de l’habitatge, el lloguer i la rehabilitació; la redacció i tramitació d’instruments de planejament urbanístic; la gestió, intervenció i protecció legalitat; la gestió i intervenció administrativa de les activitats i establiments i la redacció de plans de protecció civil i, en general, tots aquells propis de l’àmbit de treball d'aquesta gerència. 

Consulta aquí la infografia on t'expliquem què és i com funciona.

Formulari en línia

El formulari en línia és el canal preferent d'entrada i resposta a consultes puntuals. Feu clic a la imatge per obrir el formulari i redactar la pregunta.

Consultes GSHUA 2019

Un cop enviada, rebreu una còpia en el vostre compte de correu electrònic.

La resposta us arribarà per correu electrònic en un termini estimat màxim de setanta-dos hores. No obstant, si la complexitat de la consulta requereix més informació i detall, us ho comunicarem per tal de que ens la faciliteu o us proposarem una reunió per contrastar les dades. En acabat, rebreu una enquesta en línia per a que pugueu valorar la satisfacció pel servei rebut.

Les consultes que excedeixin d’aquest caràcter puntual i que requereixin d’un estudi més detallat, caldrà formular-les com a petició d’assistència a través del nostre Catàleg de serveis.

Resultats

A continuació, posem a disposició les dades de millora del servei de Consultes GSHUA.

 

 

Preguntes freqüents

Documentació i enllaços