El servei d’urbanisme vetlla tant per ajudar als ens locals a exercir les seves competències com per identificar, estudiar i sistematitzar fenòmens i processos que es materialitzen a la demarcació sobrepassant l’escala i la lògica municipals.

Aquestes matèries, provenen d’una banda de determinades necessitats no cobertes per part dels ens locals, i de l’altra de la pròpia configuració geogràfica de la demarcació, caracteritzada per fenòmens urbans i territorials que la defineixen singularment.