Vull formar-me

Aquest apartat s'adreça a aquell empleat públic local de la demarcació de Barcelona que vol tenir accés a un curs, una jornada o qualsevol altra modalitat formativa organitzada per la Diputació de Barcelona. Tot i que els diferents blocs d'aquest apartat expliquen les modalitats possibles de formació, cal tenir en compte que, en termes generals, totes elles parteixen d'un interlocutor al qual adreçar-se per accedir a la formació.

La Direcció de Serveis de Formació posa a disposició dels empleats públics locals de la demarcació de Barcelona diferents tipologies d'aprenentatge, en funció de les necessitats temporals de cada entitat:

  • La formació planificada és aquella que s'inclou en el Banc d'Accions Formatives, fruit de l'anàlisi de necessitats formatives detectada i parteix d'una planificació sistemàtica, ordenada i coherent.
  • La formació no planificada és aquella que no es pot preveure en el moment d'elaboració del Banc d'Accions Formatives i té diferents modalitats (a mida, de projecte, autoformació, externa).