Quant?

La Direcció de Serveis de Formació treballa en diversos àmbits d'actuació i amb diferents clients i col·laboradors: de projectes d'assessorament a programació d'accions formatives, d'inversió en processos d'innovació a col·laboracions amb entitats per al desplegament de polítiques formatives.

Aquest apartat, de renovació periòdica descriu l'activitat de la Direcció perquè els seus grups d'interès n'estiguin informats i sàpiguen en tot moment en quins projectes i processos estem immersos.

Podeu accedir a la nostra activitat a partir de tres blocs de continguts i clicant sobre la imatge:

Projectes formatius     Accions formatives programades  Convenis amb entitats 

I en xifres ...?