Quan?

La Direcció de Serveis de Formació té una interacció contínua amb la seva xarxa de clients, intentant cobrir les seves necessitats al llarg de l'exercici. No obstant això, el desenvolupament de les comeses bàsiques de la Direcció té uns ritmes d'actuació determinats pels instruments que les suporten:

1. El timing per presentar sol·licituds de consultoria, assessorament o suport tècnic en projectes ve determinat per la normativa del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona.

2. La possibilitat de dissenyar i desenvolupar accions formatives ve determinada en funció d'aspectes com la programació i els recursos disponibles per fer-ho. Els canals per demandar accions formatives ve determinada per la tipologia d'acció formativa:

  • Si es tracta d'una acció formativa del Banc d'Accions Formatives, la demanda formativa es fa a principis de l'exercici, coincidint amb la seva publicació o actualització. L'ens local rep un full de demanda a partir del qual pot traslladar les necessitats formatives dels seus empleats.

  • Si es tracta d'una acció formativa a mida, el procediment és fer-ho a través d'un formulari predeterminat que s'envia a la Direcció de Serveis de Formació per al seu estudi i conveniència

Les sol·licituds s'han de canalitzar mitjançant els diferents interlocutors que té la Direcció de Serveis de Formació tant en els locals com en la pròpia corporació:


 

  • En el cas dels ens locals, la figura de referència és el ‘Responsable Local de Formació', interlocutor principal del Referent de la Direcció de Serveis de Formació. És el destinatari de tota la informació relacionada amb la gestió de les accions formatives. També és l'encarregat de coordinar l'actuació de la xarxa interna de referents de l'ajuntament que tenen les àrees  de la corporació. 
  • En el cas de la Diputació de Barcelona, la figura de referència per sol·licitar projectes de consultoria o accions formatives per al personal de l'àrea a la que s'adscriu és l'Interlocutor Formació DIBA, referent tècnic de les àrees corporatives de l'oferta formativa adreçada al personal de la Diputació de Barcelona, amb coneixements sobre les necessitats formatives dels perfils professionals del seu àmbit.

En aquest espai, podeu consultar la descripció de la xarxa de referents de la Diputació de Barcelona i dels ens locals.